Woman In Thoughts
 
Materialer her
 
 
Åben et layer 650*500
 
Flood Fill med pattern Kkdsilvermask2a2
 
 
Effect / Texture Effects / Weave som her:
 
 
New Raster Layer
 
Selection Tool / Rectangle som her:
 
 
Flood Fill med samme pattern som før
 
Effetcs /Texture Effect /Fine Leather som her:
 
 
Effects / 3D Effect / Drop Shadow som her:
 
 
Gentag Drop Shadom men med -5 Vertical/Horizontal
 
Select None
 
Layers / Duplicate
 
Image / Mirror
 
New Raster Layer
 
Selection Tool / Rectangle som her:
 
 
Flood Fill med samme pattern som før
 
Effetcs /Texture Effect /Fur som her:
 
 
Giv Drop Shadows med samme indstillinger som tidligere
 
Gentag Drop Shadom men med -5 Vertical/Horizontal
 
Select None
 
Ryk Copy of Raster 2 op så det ligger øverst som her:
 
 
Åbn tuben Merge_tulips
 
Copy, Past As New Image og placeres til højre
 
Layers /Duplicate
 
Resize 85 %,  ialt  2 gange og placeres i midten
( Husk flueben væk fra Resizes All Layers)
Opacity 25 %
 
Åbn tuben MAS-Woman_InThoughts_16032009
 
Resize 85 %,  ialt  4 gange
 
Copy, Paste As New Layer, placers nederst til venstre
 
Adjust /Sharpness / Unshap Mask som her:
 
 
Drop Shadows 5,5,65,25
 
 
Åbn tuben BD-Precious-Bow2
 
Copy, Past As New Layer
 
Resize 30 % og placers på pigens hat
 
Drop Shadows som tidligere
 
 
Åbn tuben BD-Precious-Fan1
 
Copy, Past As New Layer
 
Resize 25 % og placeres i bunden
 
Drop Shadows som tidligere
 
 
Åbn tuben BD-Precious-Butterfly6
 
Copy, Past As New Layer
 
Resize 15 % og placer den på viften
 
Drop Shadows som tidligere
 
 
Åbn tuben BD-Precious-Butterfly7
 
Copy, Past As New Layer
 
Image / Mirror
 
Resize 10 % og placer den på viften
 
Drop Shadows som tidligere
 
 
Merge Visible
 
New Raster Layer
 
Luk for baggrundsfarven og vælg en mørk farve i  Foreground,f.eks sort.
( farven her er ikke vigtig, da laget slettes igen)
 
Med Ellipse Tool / Ellipse / Draw Circle dannes en lille ring i viften som her_:
 
 
Luk Foreground og stil Background #b34c61
 
New Raster Layer
Aktiver Text Tool,  sæt cursoren tæt på den øverste del af cirklen indtil dette tegn vises
 
Vælg en font der passer til en buet tekst - her har jeg brugt CoventryGarden  - og skriv dit navn .
 
Hvis det ikke står helt centreret, kan det trækkes på plads så længe det er markeret
 
Convert To Raster Layer, og Delete laget med ringen.
 
Merge Visible
 
Stil Foreground til #9f817f og Background #753e39
 
Lav en gradient som her:
 
 
New Raster Layer
 
Flood Fill med gradienten
 
Selections / Select All
 
Selections /Float / Defloat
 
Selections / Modify /Contract som her:
 
 
Tryk på Delete-knappen
 
Selections / Invert
 
3D Effect / Inner Bevel som her:
 
 
Select None
 
Merge Visible og gem som pspimage.
( Hvis du ikke vil have animation på skal du gemme som jpg)
 
Gå i Animation Shop
 
Paste As New Layer
 
Åbn Nm_Rotating_Hearts_Anim
 
Edit / Select All
 
Tag ved animationen og ryk den opad i billedet, så der bliver mere bordplads.
 
Her er 18 frames, og derfor skal dit arbejdsbillede duplikeres op i samme antal
 
Edit / Duplicate Selected og det gentager du til der er lige så mange frames som i animationen
 
skulle der blive for mange, markerer du blot en ad gangen og trykker delete indtil antallet passer.
 
Select All
 
Tag fat i frames nr. 1 på hjertet og træk det over på frames nr. 1 på dit arbejdsbillede,
hold fast i det, indtil du er hvor det skal placeres og giv slip,
hvorefter alle 18 frames fra hjerte-animationen lægger sig ind på de 18 frames fra dit arbejdsbillede.
 
Optimization Wizzard og gem som gif
 
 
 
 
Copyright  2009
www.annahessel.dk