Spring Fever
 
Materialer her
 
Zero  her
 
 
Åben de vedhæftede filer i PSP
Gem suzzanna_mask36 i PSP Files / Mask
 
Åben et nyt layer 550*450
 
Stil Foreground til #6c9d21 og luk Background
 
Flood fil med Foreground
 
Opret nyt layer
 
Flood Fill med #ffffff (hvid)
 
Layer / Load/Save mask / Load mask from disk /  zusanna_mask36
 
 
 
Merge group
 
Stil dig på det nederste lag
 
Åbn Buck_Spring_Creek, copy, Past As New layer
 
Merge Visible
 
Åbn Seachell_Romantic_Element2, copy, Past As New layer, Resize 85% 3 gange
 
(Husk ikke flueben i Resize All Layres)
 
Placeres nederst til højre
 
Adjust / Sharpness / Unsharp Mask med flg. Indstillinger:
 
 
Effect / 3 D Effetcs / Drop Shadow med flg. Indstillinger:
 
 
Åbn Here_Kitty_LR, copy, Past As New layer, Resize 2 gange med samme indstillinger som før
 
Zero / Porcelain med flg. Indstillinger:
 
 
Giv Drop Shadow med samme indstillinger som før.
 
Copy Baand,Past As New layer bag ved pigen
 
Brug Selection Tool til at fjerne den nederste del som her:
 
 
Select None.
 
Merge Visible
 
Add Borders som her:
 
 
Add Borders, 20  - vælg en anden farve. F. eks rød
 
Select med Magic Wand, Flood Fill med Forefroundsfarven, Invert
 
3D Effetc / Drop Shadow med samme indstillinger som tidligere,
men med farven hvid. 
Gentag med -2 / -2
 
Opret New Layer og skriv din tekst,
her har jeg valgt fonten Butterscott, str. 36 på Spring og
CAC Champagne, str. 24 på Fever
 
Med Magic wand markes alle bogstaverne i Spring
 
Duplicate 2 gange så der er ialt 3 layer med tekst
 
Luk de to midterste layer og stil dig på det øverste som her:
 
 
Adjust / Add / Remove Noise / Add Noise som her:
 
 
Luk det øverste layer og åbn det næste, stil dig på det og
 
gentag Add Noise, men giv 20 %
 
Luk dette layer og åbne det sidste af de tre layer med tekst, stil dig på det og
 
gentag Add Noise, men giv 30%
 
Select None
 
Stil dig på det nederste layer og luk de to midterste
 
Copy Merged og gå i Animation Shop, Paste as New Animation
 
Luk det laget med tekst, åbn det næste, copy merged, gå i Animation Shop, Paste After Current Frame
 
Gentag med det sidste af de 3 tekstlag.
 
Tjek din animation og gem i AS.
 
 
Copyright  2009
annahessel.dk