Mors Dag
 
 
Materialer her
 

Filter Factory  M – Motion Trail,

Graphics Plus, og FM Tile Tool

De kan hentes her

Xenofex  Constellation - Trial version kan hentes her

 
 
Læg Silber0 i din patternmappe, åbn Blomst, Frozen_Lake og Nål i PSP.
 
Åbn et nyt layer 500*400.
 
Lav en gradient af en lys og en mørk farve fra Frozen_lake med disse indstillinger:
 
 
Jeg har valgt Foreground #94b8bf og background #3b4d50
 
Flood Fill med gradienten
 
Effect - Graphics Plus med flg. indstillinger:
 
 
Opret et nyt layer
 
Find Selection Tool og lav en Selection I højre side
 
Flood Fill med gradienten med disse indstillinger:
 
 
Gentag  Graphics Plus - Cross  Shadow
 
Effect – Plugins - Filter Factory M – Motion Trail med flg. indstillinger:
 
 
Effect – Plugins – FM Tile Tools – Blend Emboss
 
Selections – Select None.
 
Effect - 3D Effect – Drop Shadow  med flg. Indstillinger:
 
 
Aktiver Nål og Blomst, copy, sæt ind som nyt layer, placer i højre side.
 

Aktiver Frozen Lake, copy, sæt ind som nyt lag, resize 75 %, fjern flueben i resize All Layers

Placer den lidt oppe til venstre.

 
Opret nyt layer
 
Selection Tool - lav en Selection nederst til venstre.
 
Flood Fill med gradienten
 
Gentag  Graphics Plus - Cross  Shadow
 
Selections – Modify – Select Selections Border med flg. Indstillinger:
 
 
Opret nyt layer, Flood Fill med Silver 1
 
Behold selection
 
Effect – 3D Effect – Inner Bevel med flg. Indstillinger.
 
 
Select None
 
Effect - 3D Effect – Drop Shadow  med samme indstillinger som tidligere
 
Text Tool -  Font / Impact - 48
 
Foreground  Silver1 - Background  gradient Angle 225.
 
Adjust - Sharpness – Unsharp Mask med flg. Indstillinger:
 
 
Merge Visible
 
Image – Add Borders  - 2
 
Magic Wand - Flood Fill Tool - Silver1
 
Effect – 3D Effect – Inner Bevel med same Indstillinger som før
 
Image – Add Borders  - 9
 
Select med Magic Wand, fyld med gradienten
 
Image – Add Borders  - 2
 
Magic Wand - Flood Fill Tool - Silver1
 
Effect – 3D Effect – Inner Bevel med same Indstillinger som før
 
Selection Tool - lav en selection omkring kvindens hår:
 
 
Duplicate 2 gange så du har i alt tre layer
 
Luk de to nederste layer, stil dig på det åbne layer
 
Xenofex - Constellation –  Settings - Bling Bling med flg. Indstillinger:
 
 
Luk dit layer og åbn det midterste
 
Gentag Constellation  - tryk på Random seed
 
Luk dit layer og åbn det nederste
 
Gentag Constellation  - tryk på Random seed
 
Select None
 
Gem dit arbejde.
 

Åbn Animation Shop, test din animation og gem som gif.

 
 
 
God fornøjelse
 
Anna