Brushes
 
 
Brushes er mere eller mindre gennemsigtig grafik til at indsætte i et billede, og de er meget nemme at lave.
 
Find et image som du vil bruge
 
Op til paint Shop Pro X kan de max være 500 * 500 pixel, men fra version XI kan de være op til 999 * 999
 
så dit image skal overholde kravet til størrelse, ellers kan du resize så det passer
 
Her har jeg valgt en tube fra Claudia Viza
 
 
Da jeg benytter PSP X er den lidt for stor, 560 * 439, den blev formindsket til 498 * 391
 
File /  Export / Custom Brush som her:
 
 
 
Skriv et navn,tryk Ok - din brush klar til brug
 
 
 
Når du skal bruge din brush vælger du Paint Brush og har derefter flg. valg:
 
 
 
Opret et nyt layer for hver brush du tilføjer, da er den derefter kan duplikeres og/eller vendes og drejes
 
 
Copyright  2013
annahessel.dk