Binders
 
 
Åbn et nyt layer,
Størrelsen er her underordnet 
men der skal være plads til at arbejde,
 så her harjeg valgt  300 * 500
 
Foreground lukket,
Background #ffffff
 
Ellipse Tool / Ellipse / Draw Ellipse som her:
 
 
 
Convert To Raster Layer
 
Effects / Texture Effect / Blinds som her:
 
 
 
Effects / 3D Effect / Innder Bevel som her:
 
 
 
Læg dette image til side og Åbn New Layer
 
Find en lys og en mørk farve fra dit image,
 
Her har jeg valgt  Foreground #E7E5C9 og Background #666564
 
Lav en gradient som her:
 
 
Vælg gradienten som Foreground
Luk Background
 
Ellipse Tool / Ellipse / Draw Circle som her:
 
 
Lav en ring af passende størrelse som her:
 
 
Effects / 3D Effect / Inner Bevel som her:
 
 
Layers / Duplicate
 
Image / Resize 70%
 
Ryk den lille ring på plads inden i den store og Merge Down
 
 
Copy, Paste As New Layer ind på dit image med det bånd du lavede først
 
Ryk ringen på plads i den ene side som her:
 
 
Duplicate den lille ring, Image / Mirror og rykkes lidt på plads så de sidder ens i begge sider
 
Fjern det overskydende bånd med Erase Tool
 
 
Merge Visible
 
Nu kan du duplicere og lave så mange som du får brug for som f.eks her:
 
 
 
© 2010 annahessel.dk